VIKING brugervejledninger

find svar på dine spørgsmål om RescYouTM redningsflåder

brugervejledning

Hvordan installerer jeg monteringsbeslagene til flådecontaineren?
Hvordan placerer jeg containeren korrekt?
Hvordan sætter jeg en HRU korrekt på...? Og vigtigst af alt, hvordan udløser og bruger jeg min redningsflåde korrekt i tilfælde af en nødsitutation?

Svarene på alle disse spørgsmål samt mere til, finder du her i brugervejledningen til vores VIKING RescYouTM redningsflåder.

Vedligeholdelse, opbevaring og transport  

Vedligeholdelse af installationen ombord på fartøjet
Det anbefales at inspicere installationen ombord mindst en gang ugentligt. Især skal det kontrolleres, at surringsgjorden er stram, og at containeren er forsvarligt fast­gjort til stellet. Hvis surringsgjorden er slap eller løs, skal den strammes. Imidlertid bør inspektionsintervallerne af­hænge af, hvor ofte surringsgjorden findes at være slæk eller løs.

Vedligeholdelse af containeren
Ved opbevaring ombord vedligeholdes containeren blot ved at vaske den med ferskvand. Hvis ferskvand og børste viser sig at være utilstrækkelig kan autosham­poo anvendes. Autopolish kan også an­vendes til at genoprette den blanke over­flade. Undgå brug af et hvilket som helst kemikalie.

Transport af containerpakket redningsflåde
VIKING anbefaler, at containeren bør transporteres i horisontal position. Anbring ikke andet udstyr i nærheden af eller oven på containeren under transporten, og sørg for, at den er placeret på en glat overflade for at forhindre ridser på containerens overflade.  

Transport og opbevaring af redningsflåde i paksæk
I princippet gælder de samme anbefalinger for transport af redningsflåde i paksæk, som for containerpakket redningsflåder som KUN må bæres i håndtagene primært for at forhindre eventuelle beskadigelser af udstyret. For at undgå overdrevent slid opbevares paksækken på et sikkert sted, så den ikke glider frem og tilbage. Redningsflåde i blød paksæk SKAL opbe­vares på et tør og let tilgængeligt sted og må IKKE opbevares i nærheden af oliepro­dukter såsom diesel / benzin osv. Forkert opbevaring kan beskadige red­ningsflåden eller dets indhold.  

Service informationer
Registreringsetiketten er placeret på con­taineren eller i lommen på paksækken, og angiver datoen for næste anbefalede serviceeftersyn.

Service
VIKING sikkerhedsudstyr understøttes af et unikt globalt netværk af 280 autoriserede servicestationer, der arbejder sammen som et team.

Book service og find nærmeste servicestation her.