en ansvarlig tilgang

VIKING’s CSR strategi er inspireret af de 10 principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,
miljø og antikorruption, som er opstillet i FN’s Global Compact – og af FN’s mål (særligt 4, 8, 9 og 12) for bæredygtig udvikling. Rapportens struktur er baseret på retningslinjerne i Global Reporting Initiative (GRI).

Rapporter

VIKINGS årlige CSR rapport giver et overblik over vores CSR relaterede målsætninger og aktiviteter for året såvel som en status på opnåede resultater i det forgangne år.


viking csr rapporter

VIKING CSR rapporter fra tidligere år