garanti på viking rescyoutm Redningsflåder

Reklamationsret

VIKING Yachting RescYouTM Redningsflåder produceret af Viking Life-Saving Equipment A/S (“VIKING”)

Som forbruger har du reklamationsret på en VIKING Yachting RescYouTM redningsflåde, der ikke er købt til erhvervsmæssig brug, såfremt flåden er mangelfuld eller i øvrigt ikke er leveret i overensstemmelse med aftalen. Din reklamationsret gælder i 2 (to) år fra leveringsdatoen.  

Du har desuden en udvidet reklamationsret på stofmaterialet, som anvendes i flåden. Denne reklamationsret gælder i 12 (tolv) år fra flådens produktionsdato. Det er en forudsætning for din reklamationsret, at flåden installeres, anvendes, vedligeholdes og serviceres korrekt i overensstemmelse med brugsvejledningen.

>> Læs brugsvejledningen her

Reklamationsretten omfatter ikke skader, som opstår (i) ved normal brug under opblæsning, (ii) ved at flåden rives i stykker eller nedbrydes, eller (iii) som følge af enhver form for modifikation, vedligeholdelse eller serviceeftersyn udført af personer, som ikke er autoriseret af VIKING. Ligeledes omfatter reklama­tionsretten ikke skader, som skyldes dig selv eller tredjemand, skader som følge af varme, ultraviolet lys, kemikalier eller olieprodukter, eller skader, som forårsages af fejlagtig vedligeholdelse, anvendelse eller opbevaring.  

Du skal hurtigst muligt og ikke senere end to (2) måneder efter, du har opdaget manglen, tage kontakt til VIKING på den adresse og e-mailadresse, der fremgår nederst. Underretningen skal indeholde en grundig beskrivelse (gerne med billeder) af manglen samt dokumentation for købet i form af en dateret kvittering eller faktura.  

Du skal efter VIKING’s valg enten transportere flåden til et serviceværksted oplyst af VIKING eller stille den til rådighed for VIKING's undersøgelse på et andet sted. Hvis manglen ved flåden er omfattet af din reklama­tionsret, betaler VIKING dine transportomkostninger. Skulle det vise sig, at flåden ikke er mangelfuld, skal du betale VIKING’s omkostninger eller et rimeligt gebyr for undersøgelsen.  

Hvis VIKING konstaterer, at manglen ved flåden er omfattet af din reklamationsret, vil VIKING for egen regning enten udbedre manglen eller levere en anden flåde. En mangelfuld flåde, som er blevet ombyttet, er VIKING’s ejendom. Såfremt manglen ikke kan udbedres, eller flåden ikke kan ombyttes uden uforholdsmæssige omkostninger for VIKING, er du i stedet berettiget til en forholdsmæssig nedsættelse af købsprisen svarende til reduktionen af værdien af flåden. Såfremt VIKING udbedrer eller ombytter eller yder en forholdsmæssig reduktion af flådens værdi inden for rimelig tid, er du ikke berettiget til eventuel erstatning eller til at annullere købet.  

Hvis manglen kun er omfattet af den 12 (tolv)-årige reklamationsret på stofmaterialet, og VIKING udbedrer manglen eller leverer en anden flåde, starter der ikke en ny 12 (tolv)-årig reklamationsfrist for stofmaterialet.

Din reklamationsret begrænser ikke dine øvrige rettigheder i henhold til ufravigelig lov.

VIKING Life-Saving Equipment A/S
Sædding Ringvej 13
6710 Esbjerg V
Denmark

Tel. +45 76 11 81 00 • E-mail: VIKING@VIKING-life.com