VIKING brugervejledninger

FINN SVAR PÅ SPØRSMÅLENE DINE OM RESCYOUTM REDNINGSFLÅTER

BRUKSANVISNING

Hvordan installerer jeg monteringsbeslagene til flåtecontaineren?
Hvordan plasserer jeg containeren riktig?
Hvordan smonterer jeg en HRU riktig på … ? Og viktigst av alt, hvordan utløser og anvender jeg redningsflåten min på riktig måte i en nødssituasjon??

Svarene på alle disse spørsmålene samt flere finner du i bruksanvisningen til våre VIKING RescYouTM redningsflåter.

VEDLIKEHOLD, OPPBEVARING OG TRANSPORT    

Vedlikehold av installasjonen ombord fartøyet
Det anbefales at du inspiserer installasjonen ombord minst én gang i uken. Særlig skal du kontrollere at stroppene er stramme og at containeren er forsvarlig festet til rammen. Hvis stroppene er slappe eller løse, skal de strammes. Intervaller for inspeksjon bør imidlertid avhenge av hvor ofte du oppdager slakke eller løse stropper.

Vedlikehold av containeren
Ved oppbevaring ombord skal containeren vedlikeholdes ved å vaske den med ferskvann. Hvis ferskvann og børste viser seg å være utilstrekkelig, kan autoshampoo anvendes. Autopolish kan også anvendes for å opprettholde glansen til overflaten. Unngå bruk av alle typer kjemikalier.

Transport av redningsflåten i containeren
VIKING anbefaler, at containeren transporteres i horisontal posisjon. Ikke legg annet utstyr i nærheten av eller på containeren under transport og sørg for at den er plassert på en glatt overflate for å unngå riper på containerens overflater.  

Transport og oppbevaring av redningsflåten i pakksekken
I prinsippet gjelder de samme anbefalingene for transport av redningsflåten i pakksekk som ved transport av redningsflåten i container, som sier at den skal KUN bæres hovedsakelig i håndtakene for å unngå å pådra eventuelle skader på utstyret. For å unngå overdreven slitasje skal pakksekken oppbevares på et sikkert sted der den ikke sklir fram og tilbake. En redningsflåte i myk pakksekk SKAL oppbevares på et tørt og lett tilgjengelig sted og må IKKE oppbevares i nærheten av oljeprodukter som diesel/bensin osv. Feilaktig oppbevaring kan føre til skader på redningsflåten eller dens innhold.   

Informasjon om service
Registreringsnummeret er plassert på containeren eller i lommen på pakksekken og angir anbefalt dato for neste serviceettersyn.

Service
VIKING sikkerhetsutstyr består av et unikt globalt nettverk av 280 autoriserte servicestasjoner som jobber sammen som ett team.

Bestill service og finn nærmeste servicestasjon er