GARANTI TIL VIKING RESCYOUTM REDNINGSFLÅTER

Reklamasjonsrett

VIKING Yachting RescYouTM Redningsflåter lages av Viking Life-Saving Equipment A/S ("VIKING")

Som forbruker har du reklamasjonsrett på en VIKING Yachting RescYouTM redningsflåte som ikke er kjøpt til ervervsmessig virksomhet, forutsatt at flåten er mangelfull eller ikke har blitt levert i henhold til kontrakten. Reklamasjonsretten din gjelder i 2 (to) år fra leveringsdatoen.  Du har i tillegg en utvidet reklamasjonsrett på stoffmaterialet som anvendes i flåten.

Denne reklamasjonsretten gjelder i 12 (tolv) år fra flåtens produksjonsdato. Betingelsen for å kunne bruke reklamasjonsretten er at flåten installeres, anvendes og gis vedlikehold og service på riktig måte i henhold til bruksanvisningen.

>> Les bruksanvisningen her

Reklamasjonsretten omfatter ikke skader som oppstår (i) ved normal bruk under oppblåsing, (ii) ved at flåten rives i stykker eller brytes ned eller (iii) som resultat av enhver form for modifikasjon, vedlikehold eller service utført av personer som ikke er autorisert av VIKING. I tillegg omfatter ikke reklamasjonsretten skader som forårsakes av deg selv eller en tredjeperson, skader forårsaket av varme, ultrafiolett stråling, kjemikalier eller oljeprodukter, eller skader som forårsakes av feilaktig vedlikehold, anvendelse eller oppbevaring.    

Hvis du oppdager en mangel, skal du skal så snart som mulig, og ikke senere enn 2 (to) måneder, kontakte VIKING på adressen og e-postadressen oppgitt nederst. Meldingen din må inneholde en grundig beskrivelse (helst med bilder) av mangelen samt et kjøpsdokument i form av en kvittering med påført dato eller en faktura  

Du skal, etter VIKINGs eget skjønn, enten ta med flåten til et serviceverksted valgt av VIKING eller stille flåten til rådighet for at VIKING kan utføre undersøkelsen på et annet sted. Hvis mangelen på flåten omfattes i reklamasjonsretten din, vil VIKING refundere transportutgiftene dine. Hvis det viser seg at flåten ikke er mangelfull, skal du betale kostnadene VIKING hadde i forbindelse med undersøkelsen eller et rimelig gebyr.   

Hvis VIKING fastslår at mangelen ved flåten omfattes i reklamasjonsretten din, vil VIKING for egen regning enten utbedre mangelen eller levere en annen flåte. En mangelfull flåte som har blitt levert inn til ombytte, er VIKINGs eiendom. Hvis mangelen ikke kan utbedres eller flåten ikke kan byttes uten at VIKING pådrar seg uforholdsmessige kostnader, vil du i stedet være berettiget til et forholdsmessig avslag på kjøpsprisen som tilsvarer den nedsatte verdien av flåten. Hvis VIKING utbedrer eller bytter eller yter et forholdsmessig avslag på flåtens verdi innen rimelig tid, er du ikke berettiget til en eventuell erstatning eller opphevelse av kjøpet.  

Hvis mangelen kun omfattes i den 12-årige (tolv) reklamasjonsretten for stoffmaterialet og VIKING utbedrer mangelen eller leverer en annen flåte, vil dette ikke begynne en ny 12-årig (tolv) reklamasjonsfrist for stoffmaterialet.

Reklamasjonsretten din begrenser ikke dine øvrige rettigheter i henhold til lovens ufravikelighet.

VIKING life-saving equipment Norge AS
Idrettsvegen 110
N-5353 Straume
Norge

Tlf. +47 815 00 325  • E-post: VIKING@VIKING-life.com