VIKING nødpakke spesifikasjoner

Hva inneholder nødpakken i en VIKING rescyoutm redningsflåte?

Som standard pakkes et utvalg akuttmedisinsk utstyr og livreddende apparater inn i redningsflåten

VIKING bruker utelukkende produkter som er pålitelige og av høy kvalitet fra klarerte leverandører.

Innholdet varierer i henhold til lokale krav og forskrifter. Redningsflåten leveres derfor komplett med én av utstyrspakkene nedenfor, avhengig av fartøyets registrering eller krav.

Nødpakke spesifikasjoner

VIKING yachting redningsflåter innhold