VIKING samfunnsansvar CSR

Tilnærming til bærekraft

Heve standardene

I hjertet av VIKING ligger en viktig oppgave: Et vedvarende engasjement for å beskytte og redde menneskeliv over hele verden. Våre samfunnsansvarsaktiviteter gjenspeiler vårt mål og vår fortsatte forpliktelse til å heve sikkerhetsstandardene. Vi ser på vår deltakelse i disse aktivitetene som en sjanse til å oppfordre og bidra til ansvarlig, etisk atferd i hele bransjen ved å styrke forholdene til leverandører, kunder, myndigheter og partnere.


Tilnærming til bærekraft

Vår målsetning innenfor samfunnsansvar er inspirert og styrt av de 10 prinsippene i FNs Global Compact innen feltene menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og anti-korrupsjon – og av FNs mål om bærekraftig utvikling. Strukturen i våre rapporter om samfunnsansvar er påvirket av Global Reporting Initiative (GRI)-rammeverket.  


Rapporter

VIKINGs årlige Corporate Social Responsibility Report gir en oversikt over våre mål og aktiviteter innenfor samfunnsansvar, samt resultatene av fremdriften i året som er gått.


viking csr rapporter

Du kan lese CSR-rapporter for tidligere år på VIKING Life