VIKING vanlige spørsmål FAQ

Hvis du skal være trygg, må du være årvåken

Redningsflåten din er en grunnleggende del av sikkerhetsutstyret ombord i fartøyet ditt, og det er viktig at du vet nøyaktig hvordan du skal bruke den i nødstilfelle. Da denne (heldigvis) ikke er utstyr som du bruker under alle reiser, kan det være nyttig å ta litt tid til å friske opp kunnskapen din om redningsflåten.

Vi har samlet de vanligst stilte spørsmålene, hva du bør og ikke bør gjøre i forbindelse med redningsflåtene våre. Hvis du ikke finner svaret du leter etter, ber vi deg se brukerveiledningen for redningsflåten eller ta kontakt med det lokale VIKING-kontoret eller den lokale representanten din.


Vanlige spørsmål (FAQ)

Q: Hvordan setter jeg ut redningsflåten?

A: Redningsflåten er lett å sette ut og blåses opp i løpet av sekunder hvis du følger disse enkle trinnene:

 • Fest fanglinen (rød line som stikker ut av redningsflåten – ca. 10 m/30 fot lang) til et kraftig punkt på båten – fortrinnsvis en klampe. For å gjøre det lettere å kaste redningsflåten overbord, trekker du først ut ca. 3 m/10 fot med fangline.
 • Det er ikke nødvendig å åpne vadsekken eller fjerne plaststroppen på beholderen før utsettelseRedningsflåter flyter naturlig og vil ikke synkeIkke utløs redningsflåten på dekket.
 • Sett ut redningsflåten på le side. Bruk fartøyet til å beskytte redningsflåten mot vind og bølger. Med mindre fartøyet brenner, setter du ut mot vinden
 • Trekk redningsflåten mot fartøyet med fanglinen. Hopp direkte fra fartøyet og over i redningsflåten (hvis mulig). Prøv å holde deg tørr.
 • Trekk ut fanglinen og hold den festet til fartøyet med mindre dette er i ferd med å synke eller brenner
 • Hvis det blir nødvendig å kutte fanglinen, er det en kniv festet på den øvre boyen på høyre side av åpningen på presenningen.
 • Bruk signalblussene kun når det er hjelp i sikte.
 • Håndboken som følger med redningsflåten inneholder detaljerte, trinnvise instrukser for nødstilfeller. Les denne før du kaster loss.

Ting du bør og ikke bør gjøre

 • Ikke klipp av de hvite plaststripene som holder beholderen sammen (de brytes ved utsetting)
 • Ikke sitt eller stå på beholderen
 • Ikke oppbevar posen på dekk som er utsatt for vær og vind
 • Når du monterer beholderen loddrett, monterer du den med den røde linjen vendt ned, for å forhindre at vann siger inn når det regner
 • Du må bekrefte at dreneringspluggene på beholderen er åpne, avhengig av montering
  • Ved dekkmontering fjerner du de nederste dreneringspluggene
  • ved loddrett rekkemontering fjerner du tappepluggenefra den malte enden
 • Stram til den svarte stoffstroppen som holder beholderen i holderen, før båten legger fra
 • Ikke bruk redningsflåten på dekk, siden den kan bli skadet
 • Utsetting – sørg for å feste den rødmalte linjen til et sterkt punkt om bord på fartøyet før du slipper redningsflåtebeholderen/-posen over bord

Q: Hva er posene under redningsflåten?

A: Redningsflåten har fire balanserte ballastsekker på 55 l festet på undersiden og som raskt fylles opp, og som gir maksimal stabilitet og hindrer kantring i tung sjø. De forstørrede åpningene rundt toppen og de innsydde vektene gjør det mulig for sekkene raskt å fylles opp slik at flåten umiddelbart stabiliseres.

Q: Hvis jeg setter ut redningsflåten, kan den pakkes ned igjen?

A: Hvis redningsflåten har vært satt ut i en faktisk nødssituasjon, plukker redningsmannskapene ikke opp redningsflåten – de tar bare med seg overlevende. Hvis du setter ut en redningsflåte ved et uhell, er det mulig å pakke den om igjen ved et godkjent serviceanlegg.

Q: Hvis vi kun er to personer i en redningsflåte som er ment for 8 personer, vil den tippe over?

A: Nei. Ballastsekkene og flyteankeret gir stabilitet.

Q: Blåses redningsflåten automatisk opp?

A: Redningsflåten blåses opp i løpet av sekunder så snart den 10 m/30 fot lange fanglinen trekkes ut og CO2 i sylinderen løses ut i luftkamrene.

Q: Blåses det oppblåsbare gulvet opp automatisk?

A: De oppblåsbare doble gulvene må blåses opp manuelt med blåsebelgene som finnes i utstyrsvesken. Oppblåsbare gulv blåses ikke opp automatisk fordi de ikke har montert trykkreguleringsventiler, da CO2 har negativ virkning på noen mennesker og dekkene har et annet arbeidstrykk enn oppdriftsslangene.

Q: Blåses kalesjen opp automatisk?

A: Alle VIKINGs redningsflåtekalesjer blåses opp ved utsetting.

Q: Hva hvis det oppstår riftskader eller punktering i en redningssituasjon?

A: Redningsflåten har tre røde lekkasjestopper, som straks plugger igjen et hull og gjøre det mulig å blåse opp redningsflåten på nytt via ventilene. I tillegg finnes det et reparasjonssett som inneholder lappesaker, lim og saks til reparasjon av rifter. Hvis hullet er i én av oppdriftsslangene, må du huske at alle redningsflåtene til VIKING er bygget til SOLAS-standard som krever at hver slange støtter vekten som redningsflåten er godkjent for. Så selv om luften går ut av én av oppdriftsslangene, vil redningsflåten fortsette å støtte de som oppholder seg der.

Q: Hvor lang er holdbarheten på redningsflåten? Hvor lenge kan jeg overleve?

A: Redningsflåten er holdbar i minimum 30 dager på sjøen. Om de som oppholder seg der overlever, avhenger av hvor mye vann de har, mulighet til å fiske eller rasjoner i nødpakken.

Q: Hvorfor er det så liten plass til hver person på redningsflåten?

A: Kravene i SOLAS er 0,372 m2/4 kvadratfot per person for å dele kroppsvarme som beskyttelse mot hypotermi og beskytte dere mot skader i kraftig sjø.

Q: Kan jeg legge til mer utstyr?

A: Du kan oppgradere nødpakken til å inkludere en begrenset mengde ekstrautstyr, enten innvendig eller utvendig i en fiskepose. Ytterligere omkostninger kan påløpe.

Q: Hvor er det beste stedet å montere en beholder?

A: Redningsflåten må være tilgjengelig for utsetting innen 60 sekunder. Det er best å montere den på dekket, så nært midten av båten som mulig. Ved montering på dekket er det best å montere redningsflåten bak masten for beskyttelse mot sjøsprøyt.

Q: Hvilke elementer i nødpakken kan utløpe og trenger utskifting?

A: Fakler, drikkevann, rasjoner, førstehjelpspakke, lim i reparasjonspakken, sjøsyketabletter, lommelyktbatterier og batterier til innvendige og utvendige lamper.

Q: Kan vi stå eller sitte på redningsflåtens beholder eller vadsekk?

A: Dette anbefales IKKE da det kan forårsake skade på utstyret som ligger der.

Q: Hvordan fungerer flyteankeret?

A: Det ekstra store flyteankeret sakker ned redningsflåten når den rir på en bølge og hindrer kantring og reduserer avdrift.

Q: Hvorfor settes flyteankeret ikke ut automatisk?

A: Flyteankeret settes ut manuelt slik at overlevende raskt kan padle i sikkerhet dersom fartøyet står i brann eller for å komme seg unna vrakrester.

Q: Blåses redningsflåten opp når den kommer i kontakt med vann?

A: Nei. Redningsflåten må utsettes ved å kaste den over bord og trekke i den røde fanglinen eller via en automatisk, hydrostatisk utløsning når fartøyet synker.

Q: Hva er forskjellen mellom ISO1 og ISO2?

A: ISO1 gjelder offshore/åpent hav – redning senere enn 24 timer. ISO2 gjelder nært kysten – redning innen 24 timer. En offshore redningsflåte har et isolert gulv for beskyttelse mot kulde, og en ISO2 redningsflåte har ikke dette. En ISO1-redningsflåte krever minimum 0,4 m2 per innvendig rom per person – en ISO2-flåte krever 0,25 m2. En ISO1-redningsflåte inneholder mer livredningsutstyr enn en ISO2-flåte. En ISO1-redningsflåte kan blåses opp i -15˚ til 65˚ C. En ISO2 redningsflåte blåses kun opp fra 0˚ til 65˚ C.

Q: Hvordan slår jeg av lampene når det er dagslys?

A: De innvendige og utvendige stroboskoplampene aktiveres automatisk ved utsettelse. For å slå av lysene om dagen, setter du stiften inn i sporet i batteripakken på buerøret.

Q: Hvordan fungerer en hydrostatisk sjøsetting (HRU)?

A: Enheten for hydrostatisk sjøsetting aktiveres av trykkforandring og sjøsetter redningsflåten automatisk når den når en dybde på 1,5–4 meter. Den løser automatisk ut redningsflåtens beholder fra krybben via den svake koblingen så snart redningsflåten blåses opp.

Q: Hva hvis redningsflåten blåses opp med nedsiden opp?

A: Hvis redningsflåten blåses opp med nedsiden opp, må du hoppe i vannet og dreie redningsflåten inn i vinden, klatre opp på sylinderen og gripe tak i opprettingsstroppen i bunnen av redningsflåten og lene deg bakover. Eller du må kjøpe en RescYouTM Pro redningsflåte, som rettes opp automatisk i løpet av noen sekunder.

Q: Hvor ofte må det utføres service på redningsflåten?

A: VIKING anbefaler 3 årlige serviceintervaller for å forlenge levetiden til redningsflåten og sikre at den er i perfekt stand.

Q: Hvor mye koster servicen?

A: Kostnadene for service varierer fra land til land. Du må ta kontakt med din lokale godkjente forhandler for priser.

Q: Hvor kan jeg få utført service på redningsflåten?

A: VIKING har et globalt nettverk av mer enn 260 godkjente serviceanlegg.

Q: Hvor lenge varer garantien til VIKING RescYouTM redningsflåter?

A: Som forbruker har du reklamasjonsrett på en VIKING Yachting RescYouTM redningsflåte som ikke er kjøpt til ervervsmessig virksomhet, forutsatt at flåten er mangelfull eller ikke har blitt levert i henhold til kontrakten. Reklamasjonsretten din gjelder i 2 (to) år fra leveringsdatoen. Du har i tillegg en utvidet reklamasjonsrett på stoffmaterialet som anvendes i flåten. Denne reklamasjonsretten gjelder i 12 (tolv) år fra flåtens produksjonsdato. Betingelsen for å kunne bruke reklamasjonsretten er at flåten installeres, anvendes og gis vedlikehold og service på riktig måte i henhold til bruksanvisningen.

Du finner en fullstendig beskrivelse av garantien og reklamasjonsretten her og du finner bruksanvisningen her