VIKING manualer

Få svar på alla dina frågor AVSEENDE livflottar

användar manual

Du hittar svaren här...

Underhåll, förvaring och transport

Underhålla utrustningen på fartyget
Utrustningen bör kontrolleras minst en gång i veckan. Du bör framför allt kontrol­lera att låsremmen är ordentligt åtdragen och att behållaren är ordentligt fäst vid ställningen. Om låsremmen inte är tillräckligt hårt åt­dragen ska du dra åt den ordentligt. Kontrollintervallerna bör anpassas till hur ofta du upptäcker att låsremmen inte är tillräckligt hårt åtdragen.  

​​​​​​​Underhålla behållaren
Vid förvaring ombord kan behållaren enkelt rengöras med rent vatten. Om vat­ten och en borste inte är tillräckligt kan bilschampo användas. Bilpoleringsmedel kan också användas för att få en blank yta. Undvik kemikalier.

Transport av livflotte i behållare
VIKING rekommenderar att behållaren med livflotte transporteras horisontellt. Placera ingen utrustning nära eller ovanpå behållaren vid transport och se till att den är placerad på ett jämnt underlag för att förhindra repor på dess yta.

Transport och förvaring av livflotte i packsäck
I princip gäller samma rekommendationer för transport av livflottar i packsäckar som för livflottar i behållare. Packsäcken får en­dast bäras i handtagen så att utrustningen inte skadas. För att undvika onödigt slitage bör pack­säcken förvaras på ett sådant sätt att den inte glider fram och tillbaka. Livflottar i packsäckar är tillverkade av tex­til och måste alltid förvaras på en torr och lättåtkomlig plats. De får inte förvaras nära oljeprodukter såsom diesel eller bensin. Felaktig förvaring kan leda till att livflotten eller dess innehåll skadas.

Serviceinformation
Registreringsskylten är placerad på be­hållaren eller i packsäckens ficka och där anges datum för nästa rekommenderade serviceinspektion.

VIKING har ett unikt globalt nätverk med 280 certifierade servicestationer som i samarbete med varandra utför service på VIKINGs räddningsutrustning.

Hitta närmaste servicestation och boka service här.