VIKING Fakta och statistik

'protecting people and business'

VIKING är ett globalt företag med mer än 55 års erfarenhet av innovation och ledarskap inom sjöfarts- och offshoresäkerhet. Huvudkontoret ligger i Danmark och vi har fler än 2800 anställda i över 30 länder. Kompromisslös service är en hörnsten i VIKINGs utbud och tillhandahålls av ett nätverk av lokala experter och 280 certifierade servicestationer över hela världen.

https://media.viking-life.com/download/link/9e85648c-3e65-47bd-af51-69c16ae3d963

Vill veta mer om Viking?