VIKING CSR rapporter

Tilnærming til bærekraft

Höja standarder

I hjärtat av VIKINGs verksamhet ligger ett viktigt uppdrag: En konstant strävan att skydda och rädda människoliv i hela världen. Vår verksamhet inom området företagens samhällsansvar (CSR) återspeglar vårt uppdrag och kontinuerliga engagemang i att höja säkerhetsstandarder. Vi ser vårt deltagande i dessa aktiviteter som en chans att uppmuntra och bidra till ansvarsfullt, etiskt uppförande i hela branschen genom att stärka relationerna med leverantörer, kunder, myndigheter och samarbetspartner.


Förhållningssätt till hållbar utveckling

Vår strategi för samhällsansvar är inspirerad och styrs av de 10 principerna i FN:s Global Compact-initiativ inom området mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljön och korruption samt av FN:s målsättningar för hållbar utveckling. Strukturen på våra CSR-rapporter är influerad av riktlinjerna i Global Reporting Initiative (GRI).   


Rapporter

VIKINGs årliga CSR-rapport ger en översikt över våra CSR-relaterade mål och aktiviteter samt resultaten av de framsteg som gjorts under förra året.

viking csr rapporter