VIKING testning och certifiering

Äventyra aldrig säkerheten

VIKING-livflottar är certifierade enligt högsta standard

Livflottarna VIKING RescYou™ och RescYou™ Pro är ISO 9650-1-certifierade och uppfyller ISAF-kraven, och livflotten RescYou™ Coastal är ISO 9650-2-certifierad. Dessutom är de certifierade av den tredje parten Det Norske Veritas.

ISO är en standard som gäller för fritidslivflottar över hela världen och innehåller krav för tillverkning och testning. VIKING överträffar ISO-kraven på många områden genom att använda flera av funktionerna från våra SOLAS-livflottar för yrkesmässigt bruk.

Räddningspaket förvaras ombord på alla VIKING-livflottar i syfte att uppfylla relevanta lokala bestämmelser och krav. Beroende på vilket område du seglar i och längden på din resa, kanske du vill lägga till ytterligare skyddsutrustning, såsom vatten, mat och läkemedel.