VIKING räddningspaket specifikationer

Vad finns i ett räddningspaket för en VIKING rescyoutm livflotte?

Som standard levereras livflottarna med ett urval av nödutrustning och livräddningsredskap

VIKING använder uteslutande pålitliga, högkvalitativa produkter från tillförlitliga leverantörer. Innehållet varierar beroende på lokala krav och bestämmelser.Beroende på fartygsregister och krav levereras din livflotte utrustad med en av nedan angivna paket:

rädningspaket specifikationer

livflotten i detalj