VIKING yachting service

VIKING rekommenderar regelbunden service av livflotten

Detta ger utrustningen längre livslängden, men framförallt säkerställer det att den är i fullgott skick när du behöver kunna lita på att den räddar ditt liv!

VIKING har decennier av erfarenhet av att utföra service på livflottar, och alla våra 260 certifierade servicestationer följer strikta riktlinjer för underhåll av våra produkter. Men vad ingår när du lämnar in din livflotte för service? Här är svaret!

Service checklista för VIKING-livflotte

 • Kvitton och registrering av livflotten
 • Behållaren/packsäcken öppnas och uppblåsningssystemet demonteras
 • Livflotten tas bort från behållaren/packsäcken
 • Behållaren rengörs och glasfiber repareras vid behovBehållaren/packsäcken märks om
 • Livflotten fylls med tryckluftLivflotten trycktestas – bland annat utförs ett 60 minuter långt arbetstryckstest av den nedre och övre flytkammaren samt bågkammaren
 • Om livflotten är utrustad med ett uppblåsbart golv trycktestas även det. CO2-patronen kontrolleras med avseende på korrekt innehållsnivåUtlösarenheten, membranet och kniven testas
 • Livflotten kontrolleras ut- och invändigt
 • Räddningspaketet kontrolleras och innehållet byts ut enligt gällande bestämmelser om det är utgånget
 • Livflottens utrustning kontrolleras och byts ut vid behov
 • Livflotten töms på luft
 • Uppblåsningssystemet och högtrycksslangarna testas och monteras på nytt
 • Livflottens loggbok färdigställs (intyg om att livflotten har öppnats och testats)
 • Livflotten packas om
 • Servicecertifikat utfärdas
 • Fullständig servicedokumentation arkiveras enligt föreskrifter. Livflotten förbereds för avsändning
 • Detaljerad faktura utfärdas
 • Livflotten går också igenom specifika tester i enlighet med internationella bestämmelser som krävs vid olika intervaller, inklusive:
Checklist