VIKING FAQs

Håll dig uppdaterad – för säkerhets skull

Livflotten är en viktig del av säkerhetsutrustningen ombord, och det är viktigt att veta exakt hur den ska användas i en nödsituation. Eftersom det (lyckligtvis) inte är någon utrustning som används på varje resa, är det bra om du tar några minuter för att bättra på dina kunskaper om livflotten.

Vi har samlat några av de vanligaste frågorna samt vad du ska göra och vad du inte ska göra med våra livflottar. Om du inte hittar det svar du letar efter, kan du titta i handboken till livflotten eller kontakta ditt lokala VIKING-kontor eller din återförsäljare.

Vanliga frågor (FAQ)

Q: Hur vecklar jag ut livflotten?

A: Livflotten är enkel att veckla ut och blåses upp på några sekunder om du följer dessa enkla steg:

 • Fäst den röda linan som kommer från livflotten (ca 10 m lång) till en fast punkt i båten, helst en krysshult.
 • Dra ut ca 3 m av linan så går det enklare att kasta livflotten överbord. Du behöver inte öppna packväskan eller ta bort plastremmen på containern innan livflotten vecklas ut.
 • Livflottarna har naturlig flytförmåga och sjunker inte.
 • Veckla inte ut livflotten på däck.
 • Veckla ut livflotten på läsidan. Låt fartyget skydda livflotten från vind och vågor. Om fartyget brinner ska livflotten sjösättas mot vinden.
 • Dra livflotten mot fartyget med linan. Hoppa direkt från fartyget ned i livflotten (om det går). Försök att hålla dig torr.
 • Dra ut linan och låt livflotten ligga kvar intill fartyget under förutsättning att det inte sjunker eller brinner.
 • Om du behöver skära av linan, så finns det en kniv monterad vid den övre flyttuben på höger sida om ingången i takduken.
 • Använd endast nödbloss när hjälp är i sikte.
 • I handboken som tillhör livflotten finns detaljerade steg-för-steg-anvisningar för nödsituationer. Läs igenom den innan du ger dig av.

Vad man får och inte får göra

 • Skär inte av de vita plastbanden som håller ihop behållaren (de går av vid driftsättning)
 • Stå eller sitt inte på behållaren
 • Förvara inte packsäcken på däck som är utsatta för väder och vind
 • Vid montering vertikalt monterar du behållaren med röd fånglina vänd nedåt för att förhindra att regnvatten tränger in
 • Kontrollera att avtappningspluggarna på behållaren är öppna (beroende på monteringen)
  • Ta bort avtappningspluggarna i botten vid däckmontering
  • Ta bort avtappningspluggarna från sidan med fånglina vid vertikal relingsmontering
 • Dra åt det svarta textilbandet som håller fast behållaren i ställningen innan båten lämnar hamnen
 • Driftsätt inte livflotten på däcket eftersom den då kan skadas
 • Driftsättning – se till att säkra den röda fånglinan vid en stark punkt ombord på båten innan du kastar livflottens packsäck/behållare överbord

Q: Vilken funktion har säckarna som sitter under livflotten?

A: Under livflotten finns fyra snabbfyllande ballastsäckar på 55 liter som ger maximal stabilitet och förhindrar att livflotten kantrar i grov sjö. De överdimensionerade öppningarna upptill och de insydda vikterna gör att säckarna snabbt fylls med vatten och ger omedelbar stabilitet.


Q: Kan jag packa ner livflotten igen om jag har vecklat ut den?

A: Om livflotten har vecklats ut i en faktisk nödsituation, kommer sjöräddningen endast att ta upp överlevande – de tar inte hand om livflotten. Om du vecklar ut livflotten av misstag, är det möjligt att få den ompackad hos en auktoriserad serviceverkstad.


Q: Kan en livflotte avsedd för åtta personer kantra om det bara finns två personer ombord?

A: Nej, ballastsäckarna och drivankaret ger stabilitet.


Q: Blåses livflotten upp automatiskt?

A: Livflotten blåses upp på några sekunder så snart den röda linan (10 meter) har dragits ut och CO2 från cylindern har släppts in i luftkamrarna.

Q: Blåses den uppblåsbara bottnen upp automatiskt?

A: Den uppblåsbara dubbelbottnen måste blåsas upp manuellt med blåsbälgarna som finns i utrustningsväskan. Den uppblåsbara bottnen blåses inte upp automatiskt, eftersom den inte innehåller installerade övertrycksventiler på grund av att vissa personer påverkas negativt av CO2-utsläpp och av att bottnen står under annat drifttryck än flyttuberna.


Q: Blåses taket upp automatiskt?

A: Taket på alla VIKING livflottar blåses upp automatiskt när livflottarna vecklas ut.


Q: Vad händer om livflotten går sönder eller punkteras i en nödsituation?

A: Livflotten innehåller tre röda hålstoppare som omgående täpper till ett hål så att du kan blåsa upp flotten igen via uppblåsningsventilerna. Dessutom kan du reparera hål med hjälp av reparationssatsen som innehåller lappningsmaterial, lim och sax. Om en av flyttuberna har punkterats hålls flotten flytande med hjälp av de övriga flyttuberna. Alla VIKING livflottar har nämligen konstruerats enligt SOLAS-standarden, vilket innebär att varje flyttub klarar den vikt som livflotten har godkänts för. Även om en flyttub är punkterad, håller sig livflotten alltså flytande med de personer som befinner sig i den.


Q: Hur länge håller livflotten? Hur länge kan jag överleva?

A: Livflotten klarar minst 30 dagar till sjöss. Om personerna som befinner sig i livflotten överlever, beror på mängden dricksvatten, möjligheten att fiska samt provianten i nödutrustningen.


Q: Varför är utrymmet per person i livflotten så litet?

A: Enligt SOLAS ska varje person ha 0,372 m2 för att kunna dela kroppsvärme som skydd mot hypotermi samt för att skydda mot skador vid grov sjö.


Q: Kan jag lägga till ytterligare utrustning?

A: Du kan uppgradera nödutrustningen med en begränsad mängd ytterligare utrustning, antingen inuti flotten eller externt i en packväska. Detta kan omfattas av en extra avgift.


Q: På vilken plats bör containern monteras?

A: Livflotten måste kunna vecklas ut inom 60 sekunder. Det är bäst att montera den på däck så nära båtens mitt som möjligt. Om du monterar den på däck, bör livflotten installeras bakom masten så att den skyddas mot sjögång.


Q: Vad ingår i livflotten?
A: Standardutrustningen består av drivankare, flytande kniv, kastring och räddningspaket. Alla räddningspaket innehåller SOLAS fallskärmsraketer, SOLAS handbloss, SOLAS ficklampa med extra batterier och glödlampa, visselpipa, USCG/SOLAS signalspegel, sjösjuketabletter, öskar, svampar, överlevnadsmanual, tabell med nödsignaler, blåsbälgar, hålstoppning. Det kan även finnas annan utrustning beroende på lokala bestämmelser eller krav.


Q: Vilka föremål i räddningspaketet har begränsad livslängd och måste bytas ut?

A: Nödbloss, dricksvatten, proviant, förbandslåda, lim i reparationssatsen, sjösjuketabletter, ficklampebatterier samt batterier i invändiga och utvändiga lampor.


Q: Kan jag stå eller sitta på containern eller packväskan?

A: Det rekommenderas INTE, eftersom det kan skada den utrustning som finns inuti.


Q: Hur fungerar drivankaret?

A: Det extra stora drivankaret saktar ner livflotten när den surfar nedför en våg och motverkar därmed kantring och hindrar den från att driva.


Q: Varför sjösätts drivankaret inte automatiskt?

A: Drivankaret sjösätts manuellt så att de överlevande snabbt kan paddla i säkerhet om fartyget skulle brinna eller för att komma undan spillror.


Q: Blåses livflotten upp när den kommer i kontakt med vatten?

A: Nej. Du vecklar ut livflotten genom att kasta den överbord samtidigt som du drar i den röda linan. Livflotten kan även vecklas ut via den automatiska hydrostatiska självutlösaren när fartyget sjunker.


Q: Vad är skillnaden mellan ISO1 och ISO2?

A: ISO1 används för offshore/öppet hav – räddning efter 24 timmar. ISO2 används nära kusten – räddning inom 24 timmar. En offshorelivflotte har en uppblåsbar botten som skydd mot hypotermi, men det har en ISO2-livflotte inte. På en ISO1-livflotte ska det finnas 0,4 m2 utrymme per person, på en ISO2 ska det finnas 0,25 m2. En ISO1-livflotte innehåller mer nödutrustning än en ISO2-livflotte. En ISO1-livflotte blåses upp i -15 ˚C till 65 ˚C. En ISO2-livflotte blåses endast upp vid 0 ˚C till 65 ˚C.


Q: Hur släcker jag lamporna i dagsljus?

A: Den invändiga lampan och den utvändiga lampan med blixtljus tänds automatiskt när livflotten vecklas ut. För att släcka lamporna under dagtid ska du föra in stiftet in skåran på batterilådan på bågtuben.


Q: Hur fungerar den hydrostatiska självutlösaren?

A: Den hydrostatiska självutlösaren är tryckaktiverad och vecklar automatiskt ut livflotten när den når ett djup på 1,5–4 meter. Den frigör automatiskt livflottens container från ställningen via den svaga länken så snart livflotten blåses upp.


Q: Vad händer om livflotten ligger upp och ned när den blåses upp?

A: Om livflotten ligger upp och ned när den blåses upp, måste du hoppa i vattnet, vända livflotten mot vinden, klättra upp på cylindern och ta tag i vändremmen i botten av livflotten och luta dig bakåt. Du kan även köpa livflotten RescYou™ Pro som rätar sig automatiskt på några sekunder.


Q: Hur ofta bör livflotten genomgå service?

A: VIKING rekommenderar service vart tredje år för att förlänga livflottens livslängd och se till att den fungerar perfekt.


Q: Hur mycket kostar denna service?

A: Servicekostnaderna varierar mellan olika länder. Kontakta din lokala auktoriserade serviceverkstad för prisuppgifter.


Q: Var kan livflotten lämnas till service?

A: VIKING har ett globalt nätverk på mer än 260 auktoriserade serviceverkstäder.


Q: Hur lång är garantin på VIKING RescYouTM räddninsflottar?

A: Under förutsättning att din VIKING Yachting RescYouTM räddningsflotte inte har köpts för kommersiellt bruk, har du – som konsument – reklamationsrätt om det visar sig att räddningsflotten inte uppfyller kraven. Reklamationsrätten gäller i två (2) år från leveransdatumet.  Du har dessutom en utökad reklamationsrätt avseende tygmaterialet som används i räddningsflotten. Reklamationsrätten gäller i tolv (12) år från räddningsflottens tillverkningsdatum.  Reklamationsrätten är alltid beroende av att räddningsflotten installerats, använts, underhållits och fått service i enlighet med bruksanvisningen.

Läs mer om reklamationsrätt här och läs bruksanvisningen här.